Δημιουργία “σώματος” εθελοντών (3/6/2011)

Στην δημιουργία "σώματος" εθελοντών προχωράει ο δήμος Πύλης, στο πλαίσιο της ενθάρρυνσης και υποστήριξης του συλλογικού πνεύματος και της συμμετοχής των πολιτών στις δραστηριότητες και στις πρωτοβουλίας της κοινωνίας που ζούνε, τονίζει ο αντιδήμαρχος Αθανάσιος Πλαβός.

Σταδιακά καταρτίζεται μητρώο εθελοντών, βάσει των αιτήσεων που συμπληρώνουν όσοι δημότες και δημότισσες επιθυμούν να συμμετάσχουν σ΄ αυτήν την πρωτοβουλία, αναφέρει ο κ. Πλαβός και ενημερώνει για τις κατηγορίες δραστηριοτήτων που ο δήμος Πύλης προσφέρει για εθελοντισμό, οι οποίες είναι:


-Περιβαλλοντικές δράσεις, όπως προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, καθαρισμός και προστασία δάσους, δεντροφυτεύσεις, σηματοδότηση μονοπατιών κλπ.
-Δραστηριότητες πολιτιστικού, κοινωνικού, πολιτισμικού ή και ενημερωτικού χαρακτήρα
-Υγεία και αθλητισμός
-Τουριστική προβολή, εκδηλώσεις και δράσεις του δήμου Πύλης
Όπως επισημαίνει ο κ. Πλαβός, ο εθελοντισμός είναι ένα θέμα που μας αγγίζει όλους, ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξης και επαγγελματικής ιδιότητας και συνιστά μια εξαιρετικά επιμορφωτική λειτουργία που ενδυναμώνει την κοινωνική αλληλεγγύη, ενισχύει την ενεργό συμμετοχή και τη συνύπαρξη, προσδίδοντας νέο περιεχόμενο στη ζωή μας.
Ο εθελοντισμός είναι μια πράξη μέσα από την οποία οι άνθρωποι αποκτούν νέες δεξιότητες και βοηθούνται να είναι ενεργοί πολίτες στην κοινότητα τους, αναφέρει ο κ. Πλαβός, προσθέτοντας πως ο εθελοντισμός δεν έχει πλαίσια και όρια, είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που μπορεί να πάρει διάφορες μορφές και διαστάσεις με βάσει τις αξίες, αρχές και την κοινωνικό -οικονομική και πολιτισμική πραγματικότητα της κοινωνίας.
Εθελοντής είναι ο πολίτης εκείνος που προσφέρει ανιδιοτελώς τον ελεύθερο του χρόνο ή τη γνώση του για χρήσιμες δράσεις προς όφελος άλλων ή γενικά της κοινωνίας χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα, τονίζει κ. Πλαβός, ο οποίος καλεί τους δημότες και τις δημότισσες του δήμου Πύλης να λάβουν μέρος σ΄ αυτήν την πρωτοβουλία.
Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντικών Δραστηριοτήτων
Επίσης, ο κ. Πλαβός αναφέρει πως το 2011 έχει οριστεί ως «Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντικών Δραστηριοτήτων που προωθούν την ενεργό συμμετοχή του πολίτη» και έχει ως στόχο να καταδείξει ότι ο εθελοντισμός αποτελεί μία από τις βασικές διαστάσεις της ενεργού συμμετοχής του πολίτη και της δημοκρατίας και προάγει τις ευρωπαϊκές αξίες όπως η αλληλεγγύη και η μη διάκριση, συμβάλλοντας κατ' αυτόν τον τρόπο στην αρμονική ανάπτυξη των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Οι εθελοντικές δραστηριότητες αποτελούν πολύτιμη εμπειρία μάθησης, επιτρέπουν την απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων και συμβάλλουν στην αλληλεγγύη. Οι δράσεις που αναλαμβάνουν οι εθελοντές κάθε ηλικίας έχουν αποφασιστική σημασία για την εμβάθυνση της δημοκρατίας, μίας από τις θεμελιώδεις αρχές στις οποίες βασίζεται η ΕΕ. Οι εθελοντικές δραστηριότητες έχουν τη δυναμική να συμβάλουν στην ευημερία των ατόμων και την αρμονική ανάπτυξη των ευρωπαϊκών κοινωνιών.
Ο γενικός στόχος του ευρωπαϊκού έτους είναι η ενθάρρυνση και η υποστήριξη –κυρίως μέσω ανταλλαγής εμπειριών και ορθών πρακτικών– των προσπαθειών που καταβάλλουν η Κοινότητα, τα κράτη μέλη, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές για τη δημιουργία συνθηκών στην κοινωνία των πολιτών που ευνοούν τον εθελοντισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) καθώς και η ενίσχυση της προβολής των εθελοντικών δραστηριοτήτων στην ΕΕ, επισημαίνει ο κ. Πλαβός.

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ