Εθελοντισμός

Τι είναι ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ;
Η λέξη Εθελοντισμός προέρχεται από το ρήμα «εθέλω» που σημαίνει θέλω πολύ.
Ο Εθελοντισμός είναι στάση ζωής, είναι η αυθόρμητη, ενσυνείδητη και ανιδιοτελής προσφορά της ανθρώπινης ενέργειας για τη θεραπεία της ανάγκης του πλησίον. Ακόμη και σήμερα, μπορεί να είναι η γνήσια «εθελοντική» προσφορά, δηλαδή η προσφορά υπηρεσιών χωρίς ανταλλάγματα, χωρίς προσδοκία υλικής αμοιβής ή προσωπικής προβολής, και να έχει ως κίνητρο την οργανωμένη προσφορά υπηρεσίας προς το κοινωνικό σύνολο.
Ο Εθελοντισμός εκδηλώνεται με την ελεύθερη βούληση του εθελοντή. Ως ελεύθερη απόφαση· είναι προσωπική υπόθεση, είναι τρόπος ζωής και ατομική πειθαρχία.
Ο Εθελοντισμός, αποδίδει οφέλη σε κάποιον τρίτο ή σε κάποιο σύνολο ανθρώπων. Αποτελεί κορυφαία πράξη ανάδειξης της αγάπης και του σεβασμού προς τον συνάνθρωπο, κινητήρια δύναμη που μας καθιστά ενεργούς πολίτες.
Ο Εθελοντισμός είναι ένας δυναμικός τρόπος κοινωνικής συμμετοχής και παρέμβασης των πολιτών, με στόχο την εξέλιξη της κοινωνίας σύμφωνα με τις αρχές της δικαιοσύνης, της ισότητας και της αλληλεγγύης. Δεν έχει πλαίσια και όρια· είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο, που μπορεί να πάρει διάφορες μορφές και διαστάσεις με βάσει τις αξίες, αρχές και την κοινωνικό-οικονομική και πολιτισμική πραγματικότητα της κοινωνίας.
Ο εθελοντισμός αφορά πράξεις και όχι λόγια!

Τι είναι ο ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ;
Εθελοντής είναι ο πολίτης εκείνος που προσφέρει ανιδιοτελώς τον ελεύθερο χρόνο του ή τη γνώση του για χρήσιμες δράσεις , χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα.
Ο Εθελοντής έχει ως διακηρυγμένο κίνητρο την προσφορά των υπηρεσιών του είτε προς την κοινωνία στο σύνολό της είτε προς μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα. 
Ο Εθελοντής προέρχεται από οποιοδήποτε κοινωνικό-οικονομικό στρώμα της κοινωνίας και ακολουθεί τις αρχές του εθελοντισμού. Εκείνες τις αρχές δηλ., τις οποίες οφείλουμε ευσυνείδητα να ακολουθούμε και να κάνουμε πράξη στην καθημερινότητα, ώστε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής μας και την ποιότητα της ανθρωπιστικής μας προσφοράς. Είναι πολύ σημαντικό να προσφέρεις στον άλλο, αυτό που θα ήθελες κι εκείνος να σου προσφέρει σε μια δεδομένη στιγμή. 

Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού
Σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 27ης Νοεμβρίου 2009, το έτος 2011 ανακηρύχθηκε «Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντικών Δραστηριοτήτων που προωθούν την ενεργό συμμετοχή του πολίτη».
Βασικός στόχος του Ευρωπαϊκού Έτους Εθελοντισμού είναι η ενθάρρυνση και η υποστήριξη-κυρίως μέσω ανταλλαγής εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών– των προσπαθειών που καταβάλλουν η Ένωση, τα κράτη μέλη και οι τοπικές και περιφερειακές αρχές για τη δημιουργία των συνθηκών εκείνων στην κοινωνία των πολιτών οι οποίες ευνοούν τον εθελοντισμό καθώς και η ενίσχυση της προβολής των εθελοντικών δραστηριοτήτων.

Γιατί να γίνω ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ;
·        ΓΙΑΤΙ...θέλω έναν καλύτερο κόσμο!
·        ΓΙΑΤΙ...θέλω να αποκτήσω καινούργιες εμπειρίες και γνώσεις!
·        ΓΙΑΤΙ...θέλω να μοιραστώ το χρόνο μου δημιουργικά!
·        ΓΙΑΤΙ...ΘΕΛΩ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΩ!

Σε ποιους τομείς μπορώ να προσφέρω ως ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ;
Οι εθελοντές μπορούν να προσφέρουν ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, το επάγγελμά τους, τις σπουδές τους...
Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω τομείς:
·      Περιβαλλοντικές δράσεις
·      Δραστηριότητες Πολιτιστικού, Κοινωνικού και Ενημερωτικού χαρακτήρα.
·      Υγεία και Αθλητισμός
·      Τουριστική Προβολή, Εκδηλώσεις και Δράσεις του Δήμου Πύλης

Ποιος μπορεί να γίνει ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ;

Εθελοντές  μπορεί να είναι σύλλογοι, σωματεία, ενώσεις, ομάδες πολιτών ή και μεμονωμένα άτομα, κάθε ηλικίας, ανεξαρτήτου επαγγέλματος και επιπέδου μόρφωσης σε όλα τα μήκη και πλάτη του νέου μας Δήμου.