Αίτηση Ένταξης

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα διατίθενται από τα γραφεία των Τοπικών Προέδρων, τα Δημοτικά Καταστήματα και από τα ΚΕΠ του Δήμου Πύλης, καθώς και ηλεκτρονικά  εδώ
και μας αποστέλετε μεσω e-mail ethelontismos.dimospilis@gmail.com

Επιλέγετε Λήψη της τρέχουσας έκδοσης κατεβάζετε το αρχείο συμπληρώνετε την αίτηση και μας την αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο ethelontismos.dimospilis@gmail.com