Δωρεάν Μαθήματα από Εθελόντριες δασκάλες του Συλ.Γον.και Κηδεμόνων Φήκης σε μαθητές

Συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον η εθελοντική δράση εκπαιδευτικών στο πρώην Γυμνάσιο Φήκης.

Συγκεκριμένα κάθε Κυριακή πρωί 10:00-12:00 σε αίθουσα που έχει διαμορφώσει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων στο πρώην Γυμνάσιο Φήκης, εθελοντές εκπαιδευτικοί, βοηθούν τους μαθητές του σχολείου στα μαθήματά τους.

Με την βοήθεια των δασκάλων γίνεται προετοιμασία για μαθήματα του σχολείου, συμπληρώνονται τυχόν κενά και τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν το βιβλίο, δανειζόμενα από την βιβλιοθήκη που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό. Προκειμένου για την καλύτερη ενημέρωση των δράσεων του Συλλόγου Γονέων έχει δημιουργηθεί ιστοσελίδα στο facebook με τίτλο “Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Φήκης” .


Κυριακή πρωί 10:00-12:00 πρώην Γυμνάσιο Φήκης

Ο πρόεδρος και τα Μέλη του Συλλόγου