Περιβάλλον - Καθαρισμός πρώην Γυμνασίου Φήκης

Δραστηριότητες για το Περιβάλλον σε Συνεργασία με τον Εκπολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο Φήκης