Και θεσμική «ομπρέλα» στην ομάδα εθελοντών Δ. Πύλης

Η δράση της υιοθετήθηκε από τον «καλλικρατικό» δήμο – Συστήνεται μητρώο ενδιαφερομένων για εθελοντική δράση.Και με τη «βούλα» του δημοτικού συμβουλίου λειτουργεί πλέον η Εθελοντική Ομάδα δήμου Πύλης η οποία τους τελευταίους μήνες έχει να επιδείξει έργο κυρίως, ως προς την ενημέρωση για θέματα υγείας.
Του Λάζαρου Μάμαλη Το δημοτικό συμβούλιο Πύλης, σε πρόσφατη συνεδρίασή του, συζήτησε για την Εθελοντική Ομάδα. Τη σχετική εισήγηση έκανε ο αντιδήμαρχος κ. Γιάννης Κουτσονάσιος ο οποίος μεταξύ των άλλων, ανέφερε και τα εξής: «Εθελοντής είναι ο πολίτης εκείνος που προσφέρει ανιδιοτελώς τον ελεύθερο χρόνο του ή τη γνώση του για χρήσιμες δράσεις προς όφελος άλλων, χωρίς να περιμένειαντάλλαγμα. Με αυτή την έννοια ο εθελοντισμός ταυτίζεται με τη φιλανθρωπία, όπως χρησιμοποιήθηκε κατά την κλασική εποχή κυρίως για να αποδώσει μια καινούργια αρετή, την αγάπη για το συνάνθρωπο. Όσο όμως και αν επιδιώχθηκε από όλους να ταυτιστούν οι δύο έννοιες, ο εθελοντισμός συνεχίζει να εμπνέει περισσότερο, ειδικά στη σημερινή εποχή που κυριαρχεί ο ατομικισμός. Το έτος 2011 ανακηρύχθηκε έτος εθελοντισμού από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο δήμο μας διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία συνάντηση τοπικών φορέων και δημοτών με σκοπό τη δημιουργία δικτύου εθελοντικών ομάδων στο δήμο Πύλης». Η ομάδα αυτή έχει ως σκοπό γενικώς, την ανάπτυξη της εθελοντικής δράσης, πνεύματος αλληλεγγύης και εν γένει δράσης που διέπεται από αλτρουιστικά, φιλανθρωπικά, αισθήματα, προσφορά προς το κοινωνικό σύνολο και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Η απόφαση για την θεσμική «ομπρέλα» στην Ομάδα Εθελοντών του δήμου Πύλης ήταν ομόφωνη. Σύμφωνα μ’ αυτή το δημοτικό συμβούλιο: Α. Συστήνει Ομάδα Εθελοντών στο δήμο Πύλης. Β. Υπεύθυνος της Ομάδας Εθελοντών ορίζεται ο εκάστοτε αντιδήμαρχος σε θέματα Κοινωνικής Προστασίας, Πρόνοιας και Αλληλεγγύης. Γ. Μέλη της ομάδας εθελοντών μπορεί να είναι όσοι κάτοικοι και δημότες του Δήμου επιθυμούν και υποβάλλουν αίτηση, έπειτα από εκδήλωση ενδιαφέροντος που θα δημοσιευτεί. Για το σκοπό αυτό θα δημιουργηθεί μητρώο εθελοντών στο οποίο θα καταγράφονται τα στοιχεία όσων υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην εθελοντική ομάδα. Δ. Έδρα της Ομάδας Εθελοντών είναι τα διοικητικά όρια του δήμου Πύλης. Ε. Σκοπός της Ομάδας Εθελοντών δήμου Πύλης είναι η παροχή, δια μέσου των μελών της, υπηρεσιών σε διάφορους τομείς όπως η κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη, η πολιτική προστασία, o καθαρισμός παραλιών και κοινοχρήστων χώρων και γενικότερα η προστασία του περιβάλλοντος κλπ. ΣΤ. Ο δήμος Πύλης δεσμεύεται να συνδράμει με όσα μέσα διαθέτει για την επίτευξη των στόχων της Ομάδας Εθελοντών. Η ΕΡΕΥΝΑ 29 Μαρτίου 2012, αρ. φύλλου 16058, σελίδα 19