1η Εθελοντική Δράση "Ομάδα Εθελοντισμού Δήμου Πύλης - Τομέας Υγείας"

Την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 8.30 π.μ. στο ΚΑΠΗ της Μουριάς θα γίνει ομιλία για τη "Μεσογειακή Διατροφή" και μέτρηση αρτηριακής πίεσης και σακχάρου από νοσηλεύτριες  του τομέα υγείας της ομάδας εθελοντισμού του Δήμου Πύλης.

Πληροφορίες:
Ιωάννης Κουτσονάσιος - Αντιδήμαρχος Υγείας Δήμου Πύλης Τηλ. 2431028001 & 2431074676jkouts@hotmail.com       

Απόστολος Φράγκος - Συντονιστής ομάδας εθελοντισμού Δήμου Πύλης