Εκδήλωση για τον εθελοντισμό


Ο δήμος Πύλης στοχεύει στην ίδρυση "σώματος" εθελοντών στην περιοχή αρμοδιότητάς και καλεί τους δημότες να συμμετάσχουν στην δράση αυτή. Θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση, που θέμα θα έχει "Δημιουργία δικτύου εθελοντικών ομάδων στο δήμο Πύλης", εκπρόσωποι φορέων και δημοτών, ενώ το παρόν θα δώσει και η γνωστή για την προσφορά της στον εθελοντισμό, υπεύθυνη εθελοντισμού της Μ.Κ.Ο. "Όασις", ιατρός Πόπη Καλαϊτζή, όπως ενημερώνει ο αντιδήμαρχος Γιάννης Κουτσονάσιος.

Οι κατηγορίες δραστηριοτήτων που ο δήμος Πύλης προσφέρει για εθελοντισμό, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Αθανάσιο Πλαβό, είναι:
-Περιβαλλοντικές δράσεις, όπως προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, καθαρισμός και προστασία δάσους, δεντροφυτεύσεις, σηματοδότηση μονοπατιών κλπ.
-Δραστηριότητες πολιτιστικού, κοινωνικού, πολιτισμικού ή και ενημερωτικού χαρακτήρα
-Υγεία και αθλητισμός
-Τουριστική προβολή, εκδηλώσεις και δράσεις του δήμου Πύλης
Τι είναι εθελοντισμός
Ο εθελοντισμός είναι μια πράξη μέσα από την οποία οι άνθρωποι αποκτούν  νέες δεξιότητες και βοηθούνται να είναι ενεργοί πολίτες στην κοινότητα τους. Ο εθελοντισμός δεν έχει πλαίσια και όρια, είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που μπορεί να πάρει διάφορες μορφές και διαστάσεις με βάσει τις αξίες, αρχές και την κοινωνικό -οικονομική και πολιτισμική πραγματικότητα της κοινωνίας.
Οι εθελοντές προέρχονται από οποιοδήποτε κοινωνικό-οικονομικό στρώμα της κοινωνίας. Αν λάβουμε υπόψη ότι ένας εθελοντής μπορεί να είναι οποιασδήποτε ηλικίας, οικονομικής κατάστασης, ακαδημαϊκού υπόβαθρου, τότε μπορούμε εύκολα να ισχυριστούμε ότι σχεδόν όλοι οι πολίτες μπορούν να είναι υποψήφιοι εθελοντές.
Εθελοντής είναι ο πολίτης εκείνος που προσφέρει ανιδιοτελώς τον ελεύθερο του χρόνο ή τη γνώση του για χρήσιμες δράσεις προς όφελος άλλων, χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα. Με αυτή την έννοια ο εθελοντισμός ταυτίζεται με τη φιλανθρωπία, όπως χρησιμοποιήθηκε κατά την κλασική εποχή κυρίως για να αποδώσει μια καινούργια αρετή, την αγάπη για το συνάνθρωπο.
Εθελοντισμός είναι η μη αμειβόμενη και δίχως επαγγελματική εξέλιξη δραστηριοποίηση των πολιτών που αποβλέπει στην ευημερία του συνανθρώπου, της κοινότητας και της κοινωνίας γενικότερα. Δεν περιορίζεται μόνο στην παροχή ανιδιοτελούς κοινωνικού έργου, αλλά περισσότερο αφορά μια στάση ζωής με ιδιαίτερες αξίες, όπως η φιλανθρωπία, η αλληλεγγύη, η κοινωνική δικαιοσύνη και η κοινωνική συμμετοχή.
Oι εθελοντές προσεγγίζονται και θεωρούνται περισσότερο συνεργάτες παρά φιλάνθρωποι. Εντάσσονται στη λειτουργία των υπηρεσιών και των προγραμμάτων κάποιου οργανισμού, αναλαμβάνουν εξειδικευμένους ρόλους, συναλλάσσονται με τα μέλη του προσωπικού και τα άτομα.
Η προσφορά εθελοντικής υπηρεσίας, έχει πολλές μορφές δράσης: συνοδεία, βοήθεια στο σπίτι, εμψύχωση, πρόληψη, δωρεά αίματος, μεταφορά ασθενών, επανένταξη, τηλεφωνική ακρόαση, εξειδικευμένες και επαγγελματικές παροχές, υγειονομικές φροντίδες, ψυχαγωγία, κοινωνική γραμματεία, νομική βοήθεια κ.λ.π.

Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2011 21:03
Γράφει ο/η Ματθαίος Μπίνας 
proinoslogos